Jeres stemme, jeres ansvar!

Dette indlæg er skrevet før optællingen af stemmer ved Folketingsvalget 2022 er blevet offentliggjort for udfaldet af valget er sådan set ligegyldigt; status quo er hvad det er, men Jeg orker ganske enkelt ikke flere politiske diskussioner, hvor Jeg er nødt til at forklare forskellen på Repræsentativt Demokrati og Demokrati.

Har du været ved stemmeurnen og sat dit kryds?

Selvfølgelig har du det! Du er jo en god borger, der har lært alt om demokrati og folkestyret i folkeskolen. Du véd, hvad du snakker om, og du har dine politiske holdninger, som du til enhver tid kan forsvare overfor dem, der har et andet syn på verden. Passer denne beskrivelse ikke på dig, så er indlægget her ikke særligt relevant for dig. Du har sikkert bedre ting at bruge din tid på, og dét skal du ikke høre noget for fra mig…

Men passer beskrivelsen på dig så er der nogle ting, som vi lige skal have repeteret. Jeg er nemlig overbevist om, at du er blevet snydt og bedraget fra barnsben af, og det kan være en fordel lige at samle op på, hvad det der “folkestyre” er for noget.

De kalder det Demokrati…
Men det er kun en lille del af “folkestyret”, der har noget som helst med demokrati at gøre. De burde kalde det ved dets rigtige navn; “Repræsentativt Demokrati”, men det smager hverken af frihed eller folkestyre, at bruge det rigtige navn. Alt ligger dog i navnet for vi har ikke “Demokrati” i Danmark; vi har Repræsentativt Demokrati og de to ting må aldrig forveksles!

Demokrati fordrer ganske enkelt, at de involverede parter – i dette tilfælde alle myndige danske statsborgere – stemmer om de forslag, der kommer på bordet. Det kan også kaldes “Direkte Demokrati”, men selv dét er ikke Demokrati i egentlig forstand. Demokrati er handlingen man foretager for at komme frem til en konsensus om et emne. Det kan man, nogenlunde, i et Direkte Demokrati, men ikke  i et Repræsentativt Demokrati.

I det Repræsentative Demokrati er det Repræsentanterne, der foretager den demokratiske handling, hvor de kommer til konsensus om et emne. Det er kun repræsentanterne, der kan stille forslag og argumentere for dem. Den enkelte myndige danskere er ikke en del af den demokratiske handling, hvilket er grunden til at det ikke er Demokrati som sådan.

De myndige danskere har kun mulighed for at vælge de repræsentanter, der foretager de demokratiske handlinger. Borgerne er derfor kun med til at beslutte, hvem, der skal deltage i demokratiet, og har herefter ingen indflydelse på, hvad Repræsentanterne beslutter. Uanset hvem du personligt har stemt på – et parti eller en person – så stopper din indflydelse dér.

I et Demokrati ville du have indflydelse på alle beslutninger, men i et Repræsentativt Demokrati har du kun indflydelse på, hvem der har indflydelse på beslutningerne, der tages på dine vegne.

Det politiske spil
Når Repræsentanterne er fundet så begynder det “Politiske spil”, der i bund og grund handler om magt. Det handler ikke om, hvad der er bedst for de enkelte danskere eller, hvad der er den bedste måde at gøre tingene på. Det handler om, at få det til at se ud som om at man vil flest mulige danskere det bedst – og dermed lægge i ovnen til at være populære ved næste valg.

Nuvel, de trækker da i den retning, som de påstår de ville ved valget, men så kommer kompromiserne, strategierne, studehandlerne og alt det andet, som på ingen måde burde høre sig til, hvis de virkeligt repræsenterede den del af befolkningen, som har stemt dem ind på taburetterne. Hvornår har du måske sidst oplevet, at en politiker rent faktisk lykkedes at indfri deres valgløfter? Det sker da, men yderst sjældent. Læn dig lige tilbage og tænk på eet eneste eksempel du kan huske…?

Som borgerne har du ingen indflydelse på denne del af det Repræsentative Demokrati. Din indflydelse stoppede da de blev valgt ind. Du var med til at beslutte, hvem, der skal diskutere tingene på dine vegne, og hvem, der nu kan tage beslutningerne. Det er ikke dig, der tager beslutningerne nu; det er dine repræsentanter.

Dit valg, DIT ansvar!
Uanset om du har stemt på den ene eller den anden så har du deltaget i det Repræsentative Demokrati. Med dit kryds har du skrevet under på, at disse mennesker repræsenterer dig. De handler på dine vegne for det har du givet dem lov til, og når du giver andre lov til at handle på dine vegne så må du også tage ansvaret for deres handlinger.

Danske soldater, der er sendt i krig i udlandet? Dit ansvar for du har givet magten til at sende dem afsted til Repræsentanterne. Selvom du er modstander af danske soldaters gøren og laden i Afghanistan, så er det dig, der har sendt dem afsted fordi du deltog i det Repræsentative Demokrati og dine repræsentanter sendte dem afsted. Blodet er på dine hænder!

Alt, hvad Repræsentanterne foretager sig, er dit ansvar. Du har givet dem magten over dig, og det nytter ikke noget, at du bagefter brokker dig over, at de gør noget, der går imod dine moralske principper, og det uanset, hvem der fik magten. Du skrev under på, at du var deres Undersåt da du satte dit kryds!

Repræsentanterne
Ingen af de politikere, der er på stemmesedlerne, kender til den virkelige verden. Flere af dem har virkeligt fine uddannelser som Cand. Polit, jurist eller andet smart, men ingen af dem har nogen nævneværdig fortid i virkelighedens verden. De har begået sig i småjobs som helt unge under uddannelsen, men stort set ingen har haft et regulært job. Dét er der jo ikke tid til, når man skal arbejde sig op gennem ungdomspartiet for at komme med i det rigtige parti og så have de rigtige venner, når partiet skal beslutte, hvem, der skal på hvilke stemmesedler.

Nepotismen i politikergeledderne kender ingen grænser. Man hjælper hinanden indtil alle har fået dét de gerne ville have – eller er gået fra hinanden som uvenner – og man sørger for, at den ene tjeneste er den anden værd, så alle får noget ud af det. Det ser vi igen og igen, når politikerne træder tilbage og ud af politik; de får fine jobs, som ikke kræver ret meget arbejde, men til store lønninger – og dét til trods for, at ingen private virksomheder ville ansætte dem i almindelige jobs.

Og dem kan I så vælge imellem. I kan ikke vælge dem fra for det Repræsentative Demokrati er sådan indrettet at lige meget hvad du gør, så er det dem, der bestemmer, hvem du kan vælge igennem. Du kan vælge Ham, Hende, Den eller Det, men du kan ikke stoppe op og sige; “Ej, dét der er ikke godt nok – giv os lige nogle andre muligheder”.

Opgiver I snart?
Jer, der er så overbeviste om, at det Repræsentative Demokrati virker, er I ikke søde at kalde en Spade for en Spade og en Skinhead for en glatnakke? Det har intet med Demokrati at gøre; det er jo kun repræsentanterne, der bruger demokratiet, og helt almindelige mennesker, der bruges som en ‘randomizer’ til at finde ud af, hvem, der skal sidde på taburetterne.

Det smager ikke godt, det ord; “Repræsentativt Demokrati”, men det ér altså dét vi har med at gøre.